Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica GDPR

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și a legislației interne în vigoare, vă informăm că datele puse la dispoziția societății, vor fi tratate în conformitate cu dispozițiile actuale privind protecția datelor cu caracter personal și a principiilor de confidențialitate pe care se întemeiază activitatea companiei.

Tipul datelor cu caracter personal colectate

Datele colectate sunt: numele și prenumele, sexul, serie CI, nr. CI și/sau date pașaport, date de contact (telefon/fax, adresa, e-mail).

Scopul procesării datelor cu caracter personal

Înregistrarea ca membru pe site-ul funsailing.ro
Emiterea formularelor de îmbarcare
Gestiuni economic-financiare și administrative (contabilitate)

Metodele de prelucrare a datelor

Societatea CLUB NAUTIC FUNSAILING prelucrează datele atât prin mijloace automatizate cât și manuale în conformitate cu practici de afaceri corecte strict legate de scopurile stabilite mai sus. Se garantează protecția și confidențialitatea datelor dvs. personale prin implementarea de măsuri tehnologice și organizatorice adecvate pentru a preveni prelucrarea neautorizată sau ilegală a datelor cu caracter personal sau pierderea accidentală, distrugerea sau deteriorarea acestora, asigurând astfel un nivel de securitate adecvat.

Furnizarea de date cu caracter personal și urmările în caz de refuz

Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară.
În eventualitatea unui refuz de furnizare a acestor date sau furnizarea de date incomplete și/sau inexacte, rezultă imposibilitatea:

  • înregistrării ca și membru;
  • emiterea formularelor de îmbarcare;
  • drepturile persoanelor vizate de a obține, la cerere, acces la datele personale;
  • de a solicita, în mod gratuit, actualizarea, modificarea sau ștergerea datelor, aflate în baza de date a societății CLUB NAUTIC FUNSAILING și totodată de a fi informat asupra măsurilor adoptate ulterior solicitării;
  • de opunere asupra prelucrării datelor sau de a solicita încetarea prelucrării datelor cu caracter personal și de a obține informații referitoare la tipul măsurilor adoptate ulterior solicitării;
  • de a porta datele aflate în posesia societății CLUB NAUTIC FUNSAILING;
  • de a fi notificat în cel mai scurt timp posibil în eventualitatea unui incident de securitate cu impact semnificativ asupra datelor furnizate;
  • de a se adresa unei autorități competente.

Categorii de destinatari ai datelor

Datele personale pot fi dezvăluite partenerilor contractuali, și/sau către ANAF si Autoritățile portuare, numai în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale/legale ce revin CLUB NAUTIC FUNSAILING.

Titularul și persoana responsabilă cu prelucrarea datelor

Titularul prelucrării datelor este CLUB NAUTIC FUNSAILING, cu sediul în Str. Zaharia Bârsan nr, 8, com. Sânpetru, sat Sânpetru, jud. Brașov. Orice interogare legată de datele cu caracter personal prelucrate de către CLUB NAUTIC FUNSAILING trebuie, prin urmare, să fie adresată sediului companiei sau pe adresa de e-mail: contact@funsailing.ro, având ca timp de răspuns la solicitările făcute 30 de zile. De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere competente.